Quijote

Gamifikace

Gamifikace je nový druh marketingu, využívající zábavných a motivačních principů, postupů a prvků her v neherním prostředí. Gamifikace využívá procesů, které se člověku dějí v mozku při hraní her k tomu, aby donutila lidi dělat to, co by jinak neudělali...Pomocí gamifikace pak může dosáhnout cílů, kterých se klasickým matketingem dá dosáhnout jen stěží. Samotná hra se pak stává protředkem k dosažení daných cílů...Typickým příkladem může být geocaching, kdy lidé sbírají pomocí GPS ukryté předměty (tzv."kešky") a tím cestují z místa na místo. Velké uplatnění má gamifikace ve vzdělávání...Více méně se jedná o "školu hrou", kdy si studenti pomocí hraní her a ní spojeným zážitkem zapamatují mnohem více informací a souvislostí.

Na poli gamifikace spolupracujeme s přednímu českými herními designéry.

Projektem, na kterém jsme pracovali a který využívá principů gamifikace jsou Moderní expozice. Nosnou myšlenkou je zavedení gamifikace v galeriích a muzeích, tím zatraktivnit jejich návštěvu a motivovat návštěvníky, aby se vraceli.


Příklady gamifikace- video: